TØRREØYNEKLINIKKEN

Vi bygger ny webside.

Vi jobber i disse dager med å bygge en ny og betydelig oppgradert hjemmeside for Tørreøyneklinikken. Vennligst oppsøk vår andre hjemmeside i mellomtiden:
Øyehelseklinikken (oyehelseklinikken.no), hvor du finner mye nyttig informasjon eller ring 22 44 44 40
Vennlig hilsen
Professor og øyelege Tor Paaske Utheim og øyelege Sten Ræder,
grunnleggerne av Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken

Lost Password